Bent u op zoek naar een klachtencommissie?

Een onderdeel van het beleid ter  voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting is een formele klachtenprocedure. Steeds meer organisaties hebben hiervoor een externe klachtencommissie aangesteld.

De commissie zal een klacht onderzoeken op het moment dat iemand een formele klacht indient. De klachtencommissie zal een onafhankelijk onderzoek doen en een advies uitbrengen aan de directie.

Wij bieden een klachtencommissie met ervaring en expertise op het gebied van omgangsvormen en integriteit binnen diverse organisaties en bedrijven.

Veel bedrijven kiezen voor een constructie van een vaste voorzitter met een juridische achtergrond en twee toegevoegde leden, die op het moment dat een klacht is ingediend aan de commissie worden toegevoegd op basis van expertise op het gebied van de klacht bijvoorbeeld seksuele intimidatie of discriminatie.

De commissie kan ook een onderzoeksvraag van de directie op het gebied van ongewenste omgangsvormen en/of integriteit in behandeling nemen.

Klachtonderzoek

De externe klachtencommissie werkt conform het door de organisatie vastgestelde beleid.

Een onderzoek vindt altijd plaats op basis van hoor en wederhoor. Waarbij alle door de commissie relevant geachte personen gehoord kunnen worden.  Alvorens de klacht in behandeling te nemen stelt de voorzitter van de commissie vast of de klacht ontvankelijk is.

De werkzaamheden bestaan uit het behandelen van de klacht, het voeren van gesprekken met bij de klacht betrokken personen, het maken van verslagen, het uitbrengen van een advies aan de directie en het informeren van betrokkenen.

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met de praktijk via bovenstaande nummers of Stuur een e-mail