Tarieven psychotherapie

Tarieven P.E. David, psychotherapeut BIG

Adviespraktijk David & van Wezel

 

In de praktijk worden de tarieven gehanteerd conform de Nederlandse zorg autoriteit (NZA). U ontvangt een factuur die u zelf betaalt en vervolgens kunt indienen bij uw verzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzekeraar. Doordat ik als contractvrije psycholoog werk, gebeurt dit op basis van restitutie. Vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over verzekeraars en de vraag of u wel genoeg vergoed krijgt, zie de website van Zorg voor Kwaliteit.

In tabel 1 en 2 staan de prijzen conform de NZA tarieven voor de basis GGZ (tabel 1).

In het bovenstaande is het wettelijk vastgestelde verplichte eigen risico buiten beschouwing gelaten. Dit eigen risico geldt voor elke verzekerde in Nederland. In 2017 houdt dat in dat u de eerste € 385,00 van uw totale medische kosten in een jaar zelf moet betalen.

 

Kosten en vergoeding

Er zijn  4 behandeltrajecten die vergoed kunnen worden, afhankelijk van wat nodig is. Zie onderstaande schema voor vergoedingen.

Basis GGZ Kort (BK) 294 minuten Basis GGZ Middel (BM) 495 minuten Basis GGZ Intensief (BI) 750 minuten Basis GGZ Chronisch (BC) 753 minuten

 

Eigen risico

De zorgverzekering kent een eigen risico. In 2016 en 2017 is dat minimaal € 385,- afhankelijk van welke verzekering je afsluit. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg.

 

Zelf betalen

Als je klachten niet in aanmerking komen voor vergoeding door de verzekering of je betaalt liever zelf dan kan dat natuurlijk ook. Voor degenen die zelf betalen is mijn tarief in 2016 en 2017 € 95 per consult.  Er is dan geen verwijzing nodig van de huisarts. Er wordt maandelijks gefactureerd.

 

Wachtlijst

Ik werk in mijn praktijk zoveel mogelijk zonder wachtlijst. Meestal lukt het om binnen 2 weken een afspraak in te plannen. Indien de wachttijd onverhoopt langer is, kan ik met u kijken wat de alternatieven zijn. Na de intake volgt direct het behandelingstraject.

 

Intake

De behandeling start met een intakegesprek waarin wordt onderzocht wat de aard van de problematiek is en of deze geschikt is voor de behandelvorm. Van belang is dat cliënt en therapeut het gevoel hebben met elkaar aan de slag te kunnen. Daarna wordt er in overleg een behandeldoel vastgesteld en de frequentie waarin de behandelingen zullen plaatsvinden.

 

No show

Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak, dan dient u die 24 uur van te voren af te zeggen. Anders ben ik genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen á € 55,00 per gesprek. Deze rekening kunt u niet declareren bij uw verzekering.

 

Tabel 1. Tarieven Basis GGZ

De tarieven 2017 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2017.

 

Prestatiecode Omschrijving Aantal minuten Tarief 2017
180001 Basis GGZ Kort (BK) 294 € 472,65
180002 Basis GGZ Middel (BM) 495 € 805,34
180003 Basis GGZ Intensief (BI) 750 € 1.262,82
180004 Basis GGZ Chronisch (BC) 753 € 1.165,48
180005 Onvolledig behandeltraject Tot 120 € 192,92
Overig
198300 OVP niet-basispakketzorg consult 60 minuten Consult van 60 minuten € 98,00
119052 Schriftelijke informatieverstrekking t.b.v. bedrijfs-/verzekeringsarts € 79,73

Het aantal minuten is gebaseerd op directe tijd en indirecte tijd.

De verhouding directe tijd (face-to-face consult, e-mail of telefonisch contact) tot indirecte tijd (voorbereiding, uitwerktijd) is 3:1, dat wil zeggen dat bij een consult van 45 minuten 15 minuten indirecte tijd hoort. Bij intake of aanvullende diagnostiek is de verhouding directe tijd en indirecte tijd 1:1.

Onvolledig behandeltraject

De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien: Geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden, binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ, of de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.

 

Onverzekerde zorg (OVP consult)

De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek. Voor onverzekerde zorg ontvangt u maandelijks een nota.

OVP consulten worden maandelijks gedeclareerd.